Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolā dokumentus pieņem darba dienās skolas kancelejā

no plkst. 9.00 – 15.30.

Tālrunis informācijai: 65057622

 

Uzņemšanas kārtība:

1. Piesakot bērnu uzņemšanai vecāki/aizbildņi uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz     bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
Gadījumos, kad skolēns maina mācību iestādi, uzrāda skolēna līdzšinējās mācību iestādes izsniegtu sekmju izrakstu vai liecību.
 
2. Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.

Projekts "Pumpurs"

Autobusu saraksts

          Autobusu saraksts

Stundu saraksts

Seko mums

FacebookMySpaceTwitterLinkedin