Lielvārdes novada Jumpravas vidusskolā dokumentus pieņem darba dienās skolas kancelejā

no plkst. 9.00 – 15.30, tālrunis informācijai 65057622.

Uzņemšanas kārtība:

•  Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki/aizbildņi (turpmāk – vecāki) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un   iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.

•  Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.

•  Pēc izziņas saņemšanas vecāki līdz 10.06.2016. iesniedz izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā, medicīnisko karti 026/u un fotokartiņu 3x4 cm skolēnu apliecībai.

 * Lūdzam vecākus bērnus 1.klasē  pieteiktlīdz 29.aprīlim, lai izglītības iestāde varētu iesniegt pieteikto bērnu skaitu Izglītības un zinātnes ministrijai finansējuma saņemšanai.

 

 Jumpravas vidusskola piedāvā apgūt  vispārējo vidējo izglītību  vispārizglītojošajā programmā!

/programmas kods 31011011/

Papildu iespēja  iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.

Jumpravas vidusskola piedāvā apgūt vidējo izglītību TĀLMĀCĪBAS programmā!

/programmas kods 31011013/

 

Autobusu saraksts

          Autobusu saraksts

Stundu saraksts

Seko mums

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Sports