Jumpravas vidusskolas tehnisko darbinieku saraksts

2017./ 2018. m. g.

 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

1.

Ēvalds Gžibovskis

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

26461602

2.

Sintija Blumberga

Sekretāre

65057622, 26614099

3.

Mārīte Gasone-Kozule

Garderobiste

26483145

4.

Aina Plinta

Dežurante

28749643

5.

Agris Jansons

Sporta zāles dežurants

 

Projekts "Pumpurs"

Stundu saraksts

Seko mums

FacebookMySpaceTwitterLinkedin