Jumpravas vidusskolas pedagogi 2017./2018.m.g.

 

1 Dace Kļava Skolas direktora p.i.
2 Laimdota Butāne Dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja
3 Ilze Cābe Vizuālās mākslas pulciņa skolotāja
4 Modris Cābe Mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem, kokapstrādes pulciņa skolotājs
5 Jana Čipāne Sākumskolas skolotāja 4. klases audzinātāja
6 Kristīne Daugule Matemātikas, ekonomikas un informātikas skolotāja
7 Iveta Dārgā Sākumskolas skolotāja, logopēde 2. klases audzinātāja
8 Agita Dembovska Direktora vietniece
9 Diāna Grāviņa Direktora vietniece
10 Lidija Griķe Bibliotekāre
11 Irēna Janpaule Krievu valodas skolotāja 6. klases audzinātāja
12 Aija Jansone Pagarinātās grupas pedagogs, pedagoga palīgs
13 Guna Jansone Latviešu valodas un literatūras skolotāja, pedagoga palīgs 7. klases audzinātāja
14 Benita Jaunzeme Latviešu valodas un literatūras skolotāja 9. klases audzinātāja
15 Ineta Jurgensone Matemātikas skolotāja 8. klases audzinātāja
16 Kristīne Kļava Vizuālās mākslas skolotāja
17 Vija Krēģere Sākumskolas skolotāja 1. klases audzinātāja
18 Mirdza Kukule Angļu valodas skolotāja 5. klases audzinātāja
19 Ingūna Lasmane Interešu izglītības skolotāja (koris, ansamblis)
20 Inga Lapena Sociālais pedagogs
21 Ina Mārcēna Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja, karjeras izglītības pedagogs 12.klases audzinātāja
22 Lāsma Medne Ģeogrāfijas skolotāja
23 Benita Otto Mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm
24 Jānis Pamiljans Sporta skolotājs, sporta pulciņu skolotājs
25 Vija Plūme Speciālās izglītības pedagogs
26 Arta Romančuka Mūzikas skolotāja
27 Agrita Sakse Ķīmijas skolotāja
28 Elmārs Štekels Fizikas skolotājs
29 Eva Ulme Sākumskolas skolotāja 3. klases audzinātāja
30 Voldemārs Vaivods Autoapmācības instruktors

Projekts "Pumpurs"

Autobusu saraksts

          Autobusu saraksts

Stundu saraksts

Seko mums

FacebookMySpaceTwitterLinkedin