Jumpravas vidusskola

Valsts pārbaudes darbu par pamatizglītību norises laiki, vadītāji, komisijas

2017./2018.m.g.

Datums, diena
Laiks
Mācību priekšmets
Klase
Dar
ba veids
Darba vadītājs
Komisijas/
vērtētāji
Norises vieta
23.05.
Trešdiena
1000-1325
1000-1425
1400
Latviešu valoda/
 rakstu daļa
Mutvārdu daļa
9.1
9.2
E
Irēna Janpaule
Lāsma Medne
Benita Jaunzeme
Dace Kļava - komis.priekšs.
Guna Jansone
Benita Jaunzeme
Multimediju kabinets
 Latviešu val. kabinets
29.05.
Otrdiena
1000-1200
1000-1255
1300
Angļu valoda
 Krievu valoda/3
rakstu daļa
Mutvārdu daļa
angļu v.
krievu v.
9.1
9.2
E
Diāna Grāviņa
Laimdota Butāne
Lidija Griķe
Mutv.d.:
Mirdza Kukule
Irēna Janpaule
Dace Kļava -komis.priekšs.
Mirdza Kukule
Irēna Janpaule
Angļu val. kabinets
Krievu valodas
kabinets
Ģeogrāfijas kabinets (9.2)
05.06.
Otrdiena
1000-1310
1000-1400
Matemātika
9.1
9.2
E
Elmārs Štekels
Benita Otto
Dace Kļava -
komis.priekšs.
I.Jurgensone
K.Daugule
Multimediju kabinets
 Ģeogrāfijas
kabinets
12.06.
Otrdiena
1000-1235
1000-1320
Latvijas vēsture
9.1
9.2
E
Mirdza Kukule
Modris Cābe
Dace Kļava,
komis.priekšs.
Ina Mārcēna,
Diāna Grāviņa
Multimediju kabinets
 Vēstures kabinets

 Informāciju sagatavoja direktora vietniece Diāna Grāviņa

 

vpd grafiks 2018

Projekts "Pumpurs"

Autobusu saraksts

          Autobusu saraksts

Stundu saraksts

Seko mums

FacebookMySpaceTwitterLinkedin