Mācību priekšmetu stundu saraksts 2017./2018.m.g.

 

Diena

Laiks

Nr.

1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

PIRMDIENA

8.30-9.10

1.

Laviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

9.25-10.05

2.

Matemātika

Mūzika

Matemātika

Matemātika

10.15-10.55

3.

Sociālās zinības

Matemātika

Vizuālā māksla

Sports

11.05-11.45

4.

Mūzika

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

11.55-12.35

5.

 

Vizuālā māksla

Mūzika

Sociālās zinības

13.20-14.00

6.

 

Klases stunda

Klases stunda

 

14.10-14.50

7.

   

Sporto visa kl./F

 

15.00-15.40

8.

       

OTRDIENA

8.30-9.10

1.

Laviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

9.25-10.05

2.

Sports

Ētika/kristīgā m.

Latviešu valoda

Matemātika

10.15-10.55

3.

Dabaszinības

Latviešu valoda

Sports

Dabaszinības

11.05-11.45

4.

Matemātika

Sports

Angļu valoda

Dabaszinības

11.55-12.35

5.

Ētika/kristīgā m.

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Angļu valoda

13.20-14.00

6.

     

Sports

14.10-14.50

7.

       

15.00-15.40

8.

       

TREŠDIENA

8.30-9.10

1.

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

9.25-10.05

2.

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

10.15-10.55

3.

Dabaszinības

Angļu valoda

Dabaszinības

Latviešu valoda

11.05-11.45

4.

Latviešu valoda

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

11.55-12.35

5.

 

Mājturība un t.

Dabaszinības

Vizuālā māksla

13.20-14.00

6.

   

Sporto visa kl./Ā

Vizuālā māksla

14.10-14.50

7.

     

Sporto visa kl./Ā

15.00-15.40

8.

       

CETURTDIENA

8.30-9.10

1.

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Matemātika

9.25-10.05

2.

Latviešu valoda

Sports

Angļu valoda

Latviešu valoda

10.15-10.55

3.

Mūzika

Latviešu valoda

Latvviešu valoda

Latviešu valoda

11.05-11.45

4.

Sports

Latviešu valoda

Ētika/kristīgā m.

Mūzika

11.55-12.35

5.

Mājturība un t.

Sociālās zinības

Sports

Sociālās zinības

13.20-14.00

6.

     

Sporto visa kl./F

14.10-14.50

7.

       

15.00-15.40

8.

       

PIEKTDIENA

8.30-9.10

1.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Mūzika

9.25-10.05

2.

Matemātika

Matemātika

Mūzika

Matemātika

10.15-10.55

3.

Vizuālā māksla

Mūzika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

11.05-11.45

4.

Vizuālā māksla

Dabaszinības

Mājturība un t.

Mājturība un t.

11.55-12.35

5.

Klases stunda

Koris

Koris

Koris

13.20-14.00

6.

   

Sporto visa kl/VFS

Klases stunda

14.10-14.50

7.

     

Sporto visa kl/VFS

15.00-15.40

8.

       

 

Diena

Laiks

Nr.

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

PIRMDIENA

8.30-9.10

1.

Matemātika

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

Mājturība un t.

9.25-10.05

2.

Angļu valoda

Matemātika

Sports

Mājturība un t.

10.15-10.55

3.

Mūzika

Mājturība un t.

Angļu valoda

Ģeogrāfija

11.05-11.45

4.

Sports

Mājturība un t.

Matemātika

Latviešu valoda

11.55-12.35

5.

Dabaszinības

Sports

Latviešu valoda

Matemātika

13.20-14.00

6.

Latviešu valoda

Angļu valoda

Bioloģija

Sports

14.10-14.50

7.

 

Informātika 1.gr.

 

Angļu valoda

15.00-15.40

8.

       

OTRDIENA

8.30-9.10

1.

Latviešu valoda

Dabaszinības

Mājturība un t.

Latvijas vēsture

9.25-10.05

2.

Literatūra

Angļu valoda

Mājturība un t.

Matemātika

10.15-10.55

3.

Mājturība un t.

Latviešu valoda

Matemātika

Angļu valoda

11.05-11.45

4.

Mājturība un t.

Literatūra

Latvijas vēsture

Fizika

11.55-12.35

5.

Matemātika

Sports

Sociālās zinības

Ķīmija

13.20-14.00

6.

Informātika/ 1.gr.

Matemātika

Angļu valoda

Bioloģija

14.10-14.50

7.

 

Latvijas vēsture

Informātika 1.gr.

Latviešu valoda

15.00-15.40

8.

       

TREŠDIENA

8.30-9.10

1.

Informātika 2.gr.

Sociālās zinības

Klases stunda

Matemātika

9.25-10.05

2.

Matemātika

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Krievu valoda

10.15-10.55

3.

Sociālās zinības

Matemātika

Literatūra

Latviešu valoda

11.05-11.45

4.

Sociālās zinības

Krievu valoda

Ģeogrāfija

Literatūra

11.55-12.35

5.

Angļu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Ģeogrāfija

13.20-14.00

6.

Latviešu valoda

Informātika 2.gr.

Matemātika

Angļu valoda

14.10-14.50

7.

   

Informātika 2.gr.

Klases stunda

15.00-15.40

8.

       

CETURTDIENA

8.30-9.10

1.

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Matemātika

Ķīmija

9.25-10.05

2.

Dabaszinības

Mūzika

Matemātika

Vizuālā māksla

10.15-10.55

3.

Literatūra

Krievu valoda

Angļu valoda

Bioloģija

11.05-11.45

4.

Matemātika

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Fizika

11.55-12.35

5.

Mūzika

Literatūra

Bioloģija

Matemātika

13.20-14.00

6.

Vizuālā māksla

Matemātika

Mūzika

Krievu valoda

14.10-14.50

7.

   

Krievu valoda

Mūzika

15.00-15.40

8.

       

PIEKTDIENA

8.30-9.10

1.

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Sports

Matemātika

9.25-10.05

2.

Matemātika

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Krievu valoda

10.15-10.55

3.

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Pasaules vēsture

11.05-11.45

4.

Sports

Mūzika

Matemātika

Literatūra

11.55-12.35

5.

Klases stunda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Sports

13.20-14.00

6.

 

Klases stunda

Literatūra

Sociālās zinības

14.10-14.50

7.

       

15.00-15.40

8.

       

 

Diena

Laiks

Nr.

9.klase

12.klase

PIRMDIENA

8.30-9.10

1.

Sports

Matemātika

9.25-10.05

2.

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

10.15-10.55

3.

Matemātika

Bioloģija

11.05-11.45

4.

Ķīmija

Angļu valoda

11.55-12.35

5.

Latviešu

Angļu valoda

13.20-14.00

6.

Mūzika

 

14.10-14.50

7.

Klases stunda

 

15.00-15.40

8.

   

OTRDIENA

8.30-9.10

1.

Angļu valoda

Sports

9.25-10.05

2.

Fizika

Latv.un pas.vēsture

10.15-10.55

3.

Ķīmija

Fizika

11.05-11.45

4.

Bioloģija

Matemātika

11.55-12.35

5.

Mājturība un t.

Literatūra

13.20-14.00

6.

Mājturība un t.

Kulturoloģija

14.10-14.50

7.

Matemātika

Angļu valoda

15.00-15.40

8.

   

TREŠDIENA

8.30-9.10

1.

Latviešu valoda

Krievu valoda

9.25-10.05

2.

Literatūra

Matemātika

10.15-10.55

3.

Krievu valoda

Matemātika

11.05-11.45

4.

Matemātika

Ekonomika

11.55-12.35

5.

Matemātika

Ķīmija

13.20-14.00

6.

Ģeogrāfija

Ķīmija

14.10-14.50

7.

Latvijas vēsture

 

15.00-15.40

8.

   

CETURTDIENA

8.30-9.10

1.

Angļu valoda

Sports

9.25-10.05

2.

Fizika

Latviešu valoda

10.15-10.55

3.

Matemātika

Fizika

11.05-11.45

4.

Krievu valoda

Literatūra

11.55-12.35

5.

Vizuālā māksla

Krievu valoda

13.20-14.00

6.

Latviešu valoda

Bioloģija

14.10-14.50

7.

Bioloģija

 

15.00-15.40

8.

   

PIEKTDIENA

8.30-9.10

1.

Krievu valoda

Literatūra

9.25-10.05

2.

Literatūra

Sports

10.15-10.55

3.

Sports

Angļu valoda

11.05-11.45

4.

Angļu valoda

Latv.un pas.vēsture

11.55-12.35

5.

Pasaules vēsture

Krievu valoda

13.20-14.00

6.

Matemātika

 

14.10-14.50

7.

Sociālās zinības

 

15.00-15.40

8.

   

 

Projekts "Pumpurs"

Autobusu saraksts

          Autobusu saraksts

Stundu saraksts

Seko mums

FacebookMySpaceTwitterLinkedin