Nr. p. k.

Interešu izglītības pulciņa nosaukums

Klase

Stun-

du skaits

Interešu izglītības pulciņa vadītājs (pedagogs)

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Vizuālā māksla

1.- 4.

4

Ilze Cābe

13.00-15.40

Zēnu mājturības kabinets

Koris

1.-4.

4

Ingūna Lasmane

11.55- 12.35

14.00- 15.00

Zāle/ mūzikas

 kabinets

13.15-14.15

Zāle/ mūzikas

 kabinets

Ansamblis

2.- 4.

2

Ingūna Lasmane

15.00- 16.20

Zāle/ mūzikas

 kabinets

Kokapstrāde 

4.- 9.

4

Modris Cābe

14.10- 16.50

Zēnu mājt.kab.

Volejbols

4.- 6. (m)

2

Jānis Pamiljans

15.00- 16.20

Sporta zāle

Volejbols

6- 7.(z)

2

Jānis Pamiljans

15.00- 16.20

Sporta zāle

Sporto visa klase/ futbols

3.

1

Jānis Pamiljans

13.20-14.00

Sp.zāle/stadions

Vispārējā fiziskā sagatavotība

1.-4./ 2gr.

5.- 10./1gr.

5

Līga Rudzīte

14.00- 15.40

15.40- 17.20

Sporta zāle

Sporto visa klase/ VFS

3.`

1

13.20-14.00

Sporta zāle

Koriģējošā vingrošana

1.

2.,4.

4

Ruta Liepiņa

11.55- 12.35

12.40- 13.20

Vingrošanas telpa

13.20- 14.00

12.40- 13.20

Vingrošanas telpa

Matemātisko modeļu veidošanas un radošās domāšanas attīstīšana

5.- 8.

2

Ineta Jurgensone

15.00- 15.40

Matemātikas  kabinets

15.00- 15.40 Matemātikas  kabinets

Autobusu saraksts

          Autobusu saraksts

Stundu saraksts

Seko mums

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Sports